Veterinärer på Vethem

Veterinärerna på Vethem har lång erfarenhet av att vårda smådjur och jobbar samtidigt på fysiska kliniker.
Vi lägger stor vikt på en noggrann journalföring och lämnar aldrig något åt slumpen.

Nina Kjellerstedt, veterinärmedicinskt ansvarig på Vethem

Catarina tog sin veterinärexamen 1985 vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Hon har specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar sedan 1997 och AI-kompetens (artificiell insemination för hund och katt) sedan 2001. Hon har arbetat som klinikveterinär på djursjukhus och djurkliniker med stort intresse för reproduktion (hund och katt), ultraljud, mjukdelskirurgi samt ögonsjukdomar.

Caroline Jangdal

Caroline tog veterinärexamen 2006 vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Hon har en lång erfarenhet av djursjukvård då hon innan studierna till veterinär jobbade som djurvårdare vid ett antal olika smådjurskliniker. Efter avslutade veterinärstudier arbetade hon några år som distriktsveterinär med blandad praktik, både med lantbruksdjur och häst men främst med smådjursmottagning. Sedan 2011 arbetar hon vid Djursjukhuset Sundsvall där hon är ansvarig för djursjukhusets vårdavdelning för inneliggande djur vilket hon trivs med då hon har ett stort intresse för internmedicin.

Caroline Behm

Caroline tog veterinärexamen vid Köpenhamns Universitet år 2017 där hon gick hästinriktning. Efter examen arbetade hon som distriktsveterinär med både stora och små djurslag i ett halvår innan hon startade sin egna ambulerande veterinärklinik för smådjur och häst. I övrigt har hon bl.a. arbetat som veterinär vid slädhundstävlingar och fortsätter att utbilda sig inom häst genom kurser både i Sverige och utomlands. Är inom veterinärmedicinen främst intresserad av hästens magtarmproblem, parasiter och endokrina sjukdomar hos häst ex.PPID. Caroline är själv ägare av hästar, hundar och kaniner.

Johanna Habbe

Johanna tog veterinärexamen 2007 vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Hon har sedan examen arbetat som privatpraktiserande ambulerande stordjursveterinär och driver sedan 2008 även en mindre smådjursmottagning. Vid sidan om det har hon arbetat som konsult/timvikarie på djursjukhus och kliniker under några år.

John-Filip Lundin

John-Filip har jobbat som veterinär sedan 2013 och tog veterinärexamen från Sveriges Lantbruksuniversitet. Han har tidigare jobbat med båda smådjur och stordjur och driver sedan några år tillbaka en egen mindre veterinärklinik.

Gunnar Schöbel

Gunnar tog veterinärexamen i Uppsala 1992. Sen dess har han hunnit jobba på Falu djursjukhus, Djurkliniken i Öjebyn (Piteå), Södra djursjukhuset i Stockholm, Hudiksvalls smådjursklinik och nu sedan 10 år på Delsbo veterinärpraktik. Gunnar jobbar en dag varannan vecka och enstaka helger på Sundsvalls djursjukhus som konsult. Han har fyra hundar och en katt, föder upp Norrbottenspetsar och jagar i mån av tid.

Kicki Granberg

Kicki tog veterinärexamen 1991 och jobbade de första 5 åren som distriktsveterinär i Katrineholm. Därefter 19 år som privatpraktiserande ambulerande veterinär med inriktning häst, lantbruksdjur och smådjur. Hon har extrautbildning i semin och tandvård för häst samt hudproblem för hund & katt. På fritiden föder hon även upp travhästar i en mindre skala.

Lena Nilsson

Lena tog veterinärexamen 1986 vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, och har under mer än 30 år inriktat sig helt på hund och katt. 1995 erhöll Lena sin specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. De första tolv åren arbetade Lena på större djursjukhus med dygnet runt jour. Därefter i många år på en mindre, men välutrustad klinik. Har under alla år haft förmånen att jobba både med kirurgi och med medicinska utredningar. Anestesi har varit ett stort intresse, och på senare år ultraljud på ffa bukens organ, och därmed ett speciellt fokus på urinvägarnas sjukdomar. De senaste 6-7 åren har Lena också i egen verksamhet, arbetat med hembesök till hundar och katter i Blekinge.

Helen Hult

Helen är hästpraktiker och har arbetat på flera kliniker och hästsjukhus. Erfarenhet från sporthästar stuteri/stogyn, parasitologi och har själv varit tävlingsryttare. Vardagen består även av smådjurspraktik, kor, får och övriga lantbruksdjur. Helen kan smittskydd och har undervisat på hippologutbildningen. Examen från 1995 vid SLU Uppsala.

Lumma Warda

Lumma har varit legitimerad veterinär i Sverige sedan 2012. Under sin utbildning och tjänst som veterinär har hon skaffat sig praktiska erfarenheter från såväl som små djurkliniker som stora djursjukhus i Sverige. Lumma driver nu sedan ett par år tillbaka en egen ambulerande veterinärpraktik i Norra Stockholm med fokus på smådjur, gör hembesök utöver sitt uppdrag för Vethem. Lumma är intresserad av allt som rör kattsjukdomar. Utanför jobbet bor Lumma ute på landet och njuter av naturen med familjen och två Ragdoll-katter.

Marika Gunnarsson

Marika tog veterinärexamen januari 2007 vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Hon har tidigare arbetat på djursjukhus och driver sedan elva år en egen mindre veterinärklinik. Marika har arbetat mycket med reproduktion och har ett stort intresse för medicinska fall.

Emmy Sundström

Emmy tog veterinärexamen 2012 vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Har under och efter utbildningen arbetat på både större och mindre smådjurskliniker samt som distriktsveterinär. Har sedan ett par år egen verksamhet med övervägande hembesök till smådjur. Tycker om bredden i yrket och brinner lite extra för förebyggande hälsoarbete. Har gård med uppfödning av islandshästar och lantraser av får, höns och kaniner.

Christine Levring

Christine tog examen 2010 från Köpenhamns universitet och gick hästinriktningen. Hon har därefter arbetat flera år som Distriktsveterinär på några olika stationer, både med smådjursmottagning och utkörande till häst, såväl bokade besök som akuta. Sedan ett år har hon egen praktik och gör hembesök till hund och katt och stallbesök till häst. Hon talar svenska, engelska och danska.

Mattias Sjöström

Mattias Sjöström tog examen vid SLU, Uppsala 1996. Sedan dess arbetat dels som stadsveterinär och flera vik som Distriktsveterinär. 8 år som DV i Högsäter och 3 år i Brålanda. Driver sedan 2010 egen verksamhet med smådjur och häst. Jobbar också extra som Banveterinär Trav och Galopp. Har extrautbildningar för semin och tandvård häst.

Ann-Sofie Lilja

Ann-Sofie tog Veterinärexamen 1991 vid SLU Uppsala. Efter det har hon arbetat som distriktsveterinär i Västergötland och djurhälsoveterinär på Skara Semin. Gick AI-utbildning på häst 1999 och sedan dess arbetat med hästsemin. Flyttade till Jämtland 2002 och arbetade som distriktsveterinär i tre år innan hon slutade och startade eget. Hon har nu arbetat som privatpraktiserande veterinär drygt tolv år. Praktiken är blandad med hund och katt, lite nötkreatur och mycket hästpraktik. Specialområde är hästtänder. Examinerad hästodontolog 2008. Ann-Sofie har ett stort hästintresse sedan många år med uppfödning och träning av halvblod, islandshästar och travhästar.

Vethem Sweden AB
Grevgatan 49
114 58 Stockholm
Org.nummer: 559132-0451
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram